نویسنده = معصومه مازندرانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی طیف فلورستیک، اتنوفارماکولوژی، اکوفیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی گیاهان پرمصرف سنتی در درمان دیابت - روستای کوهستانی چهارباغ

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 81-102

فریبا السادات هاشمی سیرجانی؛ بهاره بهمنش؛ معصومه مازندرانی؛ فرامرز رستمی چراتی


4. بررسی محتوای فنل، فلاونوئید کل و عملکرد آنتیاکسیدانی عصاره ریشه گیاه Glycyrrhiza glabra L. در منطقه گرگان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 68-75

صدیقه ژند؛ علی وارسته مرادی؛ معصومه مازندرانی