نویسنده = خدایار همتی
تعداد مقالات: 4
3. تاثیر جهت جغرافیایی تاج درخت روی فلاونوئیدهای نارنجین و هسپریدین در میوههای نابالغ چهار گونه از مرکبات

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 10-19

خدایار همتی؛ ادریس شعبانی؛ زین العابدین بشیری صدر؛ وحید اکبر پور


4. بررسی میزان الئوروپین در برگ رقمهای مختلف گیاه Olea europaea L. در استان گلستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-27

ناهید نیکجو؛ خدایار همتی؛ اسماعیل سیفی؛ پونه ابراهیمی؛ حسین فریدونی