نویسنده = حسن قلیچ نیا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ارتباط بین پراکنش گیاهان دارویی و خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک در مراتع بلده نور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1394

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ مژگان مرفع؛ حسن قلیچ نیا


2. بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Hyssopus officinails L. در شرایط مختلف طبیعی و مزرعه (نور مازندران)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 69-78

سیده‌خدیجه مهدوی؛ مریم سالار؛ حسن قلیچ نیا


3. بررسی ارتباط بین پراکنش گیاهان دارویی و خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک در مراتع بلده نور

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 22-34

مژگان مرفع؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ حسن قلیچ نیا


4. بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه Stachys inflata در رویشگاههای مختلف استان مازندران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 56-68

مرجان علی بخشی؛ سیده خدیجه مهدوی؛ جلال محمودی؛ حسن قلیچ نیا