نویسنده = حسین عسکری
تعداد مقالات: 1
1. اثر تیمارهای مختلف فیزیکو شیمیایی بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی Datura innoxia Mill.

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 32-42

فرنوش فتاحی؛ عبدالعلی شجاعیان؛ حسین عسکری؛ حسنعلی نقدی‌بادی؛ مسعود میرمعصومی