نویسنده = آمنه محمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی L. Satureja mutica در فصول مختلف رشد در استان خراسان شمالی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 36-42

حسین کمالی؛ مهدی ایمانی؛ علی اکبر عامری؛ پیمان فیضی؛ آمنه محمدی