نویسنده = حامد خدا یاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فیتوشیمیایی و آنتی کاندیدیایی اسانس گیاه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas. در مراحل مختلف رشد گیاه در استان لرستان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 8-17

عبدالناصر محمدی؛ حمزه امیری؛ حامد خدایاری؛ علی زارعی؛ داریوش اقبالی؛ فریده آذربانی


2. اتنوبوتانی گیاهان دارویی شمال شرق استان خوزستان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 12-26

حامد خدا یاری؛ شهریار امانی؛ حمزه امیری