نویسنده = پژمان مرادی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مراحل مختلف نمو میوه بر کمیت و کیفیت اسانس پوست گیاه (Christm Swingle.) Citrus aurantifolia

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 65-72

راضیه عبادتی اصفهانی؛ عباس حاجی آخوندی؛ پژمان مرادی