نویسنده = میترا مهربانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژنه و زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان فنل کل در گیاه دارویی Satureja hortensis L. در استان کرمان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-11

میترا مهربانی؛ زهرا مهدوی میمند؛ بهشته خاندانی زاده؛ نوید حسن آبادی