نویسنده = صدیقه ابراهیمیان چاوشلو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترکیبات مؤثره و عملکرد آنتیاکسیدانی گیاه Alyssum maritimum و Achillea wilhelmsii در استان سیستان و بلوچستان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-9

ملک طاهر مقصودلو؛ جعفر ولیزاده؛ صدیقه ابراهیمیان چاوشلو؛ میلاد محمدی بلبان آباد؛ ناهید راهنشان