نویسنده = علیرضا روستایی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تعیین ساختمان ترکیب ضد سرطانی سورولین درگیاه دارویی Psoralea corylifolia

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 9-18

بهروز محمدپرست؛ موسی رسولی؛ رضا داوری؛ علیرضا روستایی