نویسنده = زین العابدین بشیری صدر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر جهت جغرافیایی تاج درخت روی فلاونوئیدهای نارنجین و هسپریدین در میوههای نابالغ چهار گونه از مرکبات

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 10-19

خدایار همتی؛ ادریس شعبانی؛ زین العابدین بشیری صدر؛ وحید اکبر پور