نویسنده = علیرضا کرباسی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه، تولید و فرآوری گیاهان دارویی در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 60-70

علیرضا کرباسی؛ امید یخکشی؛ حسین روحانی؛ حسین امامی