نویسنده = جلال محمودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی Phlomis cancellata Bunge. در شمال ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 41-48

مهنا دیلم صالحی؛ محمد مهدوی؛ جلال محمودی؛ محمد اکبرزاده؛ سیدفاضل میراحمدی