نویسنده = علیرضا ابدالی مشهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پاسخ اکولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی L. Mentha piperita در سطوح مختلف کودهای نیتروژنی در منطقه خوزستان

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-32

عادل پشت‌دار؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ فواد مرادی؛ سیدعطااله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده