نویسنده = حسن مهدوی کیا
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر زمان برداشت بر رنگ، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Achillea wilhelmsii C. Koch (مطالعه موردی: گردنه قوشچی در استان آذربایجان غربی)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-64

فاطمه نژادحبیب وش؛ حسن مهدوی کیا؛ سمیرا توفیق؛ مجید علیمحمدیان؛ گیتی امیرفتحی؛ شاداب پناهی