نویسنده = حسنعلی نقدی بادی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی وراثت پذیری و تنوع ژنتیکی با استفاده از صفات مورفوفیزیولوژیکی و میزان اسانسدر جمعیت‎های لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent.)ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1397

سید محمد حسین آل عمرانی نژاد؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ وحید عبدوسی؛ فرحناز خلیقی سیگارودی


3. ارزیابی تغییرات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره شش جمعیت از گیاه دارویی Satureja bachtiarica Bunge. دراستان فارس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-18

سحر یوسفی؛ وحید روشن سروستانی؛ کامبیز لاریجانی؛ حسنعلی نقدی بادی؛ ابراهیم سابکی


4. بررسی تغییرات میزان آتروپین واسکوپولامین و ویژگی‌های رشدی گیاه دارویی Atropa belladonna L. تحت تأثیرکودهای زیستی و شیمیایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-14

محمد اینانلوفر؛ حسنعلی نقدی بادی؛ مصطفی حیدری؛ مجید تولیت ابوالحسنی؛ حسن مکاریان؛ محمدرضا عامریان


5. بررسی وراثت‌پذیری و تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف گیاه دارویی Oliveria decumbens Vent ایران با استفاده از خصوصیات مورفوفیزیولوزیکی و میزان اسانس

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 32-46

سیدمحمدحسین ال‎عمرانی‎نژاد؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ وحید عبدوسی؛ فرحناز خلیقی سیگارودی


6. بررسی اثر تیمارهای مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی بر شکست خواب بذر گیاه دارویی Ferula gummosa Boiss.

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 80-88

محمدرضا لبافی حسین آبادی؛ علی مهرآفرین؛ حسنعلی نقدی بادی؛ مرتضی توکلی؛ مجید قربانی نهوجی