نویسنده = پریناز جعفرپور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف جنس (.Salvia L) در استان آذربایجان غربی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-11

پریناز جعفرپور؛ علیرضا فرخزاد؛ ابوالفضل علیرضالو؛ فاطمه نژادحبیب وش