نویسنده = محمدرضا سرافراز اردکانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی Securigera securidaca L.

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 32-43

فاطمه میروکیلی؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدرضا سرافراز اردکانی؛ حمید سودائی زاده