نویسنده = مینا جم زاد
تعداد مقالات: 1
1. (مقاله کوتاه علمی) بررسی پتانسیل عصاره آبی گیاه داروئی ( .Portulaca oleracea L ) درسنتز نانوذرات اکسید آهن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 117-128

مینا جم زاد؛ مریم کمری بید کرپه؛ فرشته نادری