نویسنده = حمیدرضا اصغری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر محلول‌پاشی انواع اسیدهای آمینه بر پاسخ‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی Physalis alkekengi L.

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 39-52

سیروس صارمی؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ حمیدرضا اصغری