کلیدواژه‌ها = گیلان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع ژنوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Camellia sinensis L. با استفاده از خصوصیات اکوفیتوشیمیایی در رویشگاه‌های مختلف استان گیلان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 123-135

سمیرا منتهای درگاه؛ محمدباقر رضایی؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ سپیده کلاته جاری؛ شاهین جهانگیرزاده خیاوی


2. بررسی و مقایسه صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه داروئیpulegium L. Mentha در رویشگاه‌های مختلف طبیعی و زراعی استان گیلان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 60-75

عزیزاله خیری؛ زهرا بهارمست؛ محسن ثانی خانی؛ علی سلیمانی