کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Camellia sinensis L. با استفاده از خصوصیات اکوفیتوشیمیایی در رویشگاه‌های مختلف استان گیلان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 123-135

سمیرا منتهای درگاه؛ محمدباقر رضایی؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ سپیده کلاته جاری؛ شاهین جهانگیرزاده خیاوی