کلیدواژه‌ها = اسانس
تعداد مقالات: 33
3. بررسی اثر نانواکسیدروی بر عملکرد، میزان کیفیت و کمیت ترکیبات اسانس گیاه دارویی Salvia leriifolia Benth. در شرایط تنش شوری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 91-105

مهدی آخوندی؛ مجید دشتی؛ مریم نیاکان؛ هما محمودزاده آخرت


6. ارزیابی تغییرات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره شش جمعیت از گیاه دارویی Satureja bachtiarica Bunge. دراستان فارس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-18

سحر یوسفی؛ وحید روشن سروستانی؛ کامبیز لاریجانی؛ حسنعلی نقدی بادی؛ ابراهیم سابکی


8. سنجش کیفی ترکیبات ثانوی اسانس‌ گیاه دارویی Mentha piperita L. به روش‌های فیزیکی به‌عنوان جایگزین روش GC-MS

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 34-50

مژگان جمشیدیان؛ رضا دهقانی بیدگلی؛ مهرداد مرادی


9. بررسی اکوفیتوشیمیایی اسانس گیاه Oliveria decumbens Vent. در رویشگاههای مختلف استان فارس

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 103-116

دامون رزمجویی؛ شهرام یوسفی خانقاه؛ سمیه دهداری؛ حمید محمدی؛ فریبا نوعدوست


10. بررسی تغییرات کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Nepeta crispa Willd. در رویشگاه‌های مختلف طبیعی زراعی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-12

محمد کرمی؛ محمد تقی عبادی؛ مهدی عیاری نوش آبادی


12. بررسی و مقایسه صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه داروئیpulegium L. Mentha در رویشگاه‌های مختلف طبیعی و زراعی استان گیلان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 60-75

عزیزاله خیری؛ زهرا بهارمست؛ محسن ثانی خانی؛ علی سلیمانی


14. ارزیابی فیتوشیمیایی سمیت سلولی، آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی اسانس گیاه دارویی Melissa officinalis L. در منطقه مریوان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 16-29

مرتضی یزدانی؛ فرشته جوکار کاشی؛ زینب طلوعی؛ اکرم رحیمی مقدم


17. مقایسه فیتوشیمیایی اسانس در اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Teucrium polium subsp. polium در استان فارس

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-14

وحید روشن؛ فرانه زارعیان؛ عاطفه بهمن زادگان جهرمی؛ احمد حاتمی


19. بررسی اثر ضدقارچی اسانس چهار گیاه دارویی، آنالیز و شناسایی ملکولی باکتری آنتاگونیست علیه قارچ عامل پوسیدگی بعد از برداشت پرتقال Penicillium digitatum

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 64-76

شروین هادیان؛ نادر حسن زاده؛ محمدعلی آقاجانی؛ حمیدرضا پردلی؛ گابریلا سیرولری


25. بررسی اثر فراوانی آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی Salvia officinalis L

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 85-96

نجمه وثوقی؛ مسعود گماریان؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ شهاب خاقانی؛ فاطمه ملک پور