کلیدواژه‌ها = اسانس
تعداد مقالات: 18
4. مقایسه فیتوشیمیایی اسانس در اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Teucrium polium subsp. polium در استان فارس

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-14

وحید روشن؛ فرانه زارعیان؛ عاطفه بهمن زادگان جهرمی؛ احمد حاتمی


5. بررسی اثر ضدقارچی اسانس چهار گیاه دارویی، آنالیز و شناسایی ملکولی باکتری آنتاگونیست علیه قارچ عامل پوسیدگی بعد از برداشت پرتقال Penicillium digitatum

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 64-76

شروین هادیان؛ نادر حسن زاده؛ محمدعلی آقاجانی؛ حمیدرضا پردلی؛ گابریلا سیرولری


9. بررسی اثر فراوانی آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی Salvia officinalis L

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 85-96

نجمه وثوقی؛ مسعود گماریان؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ شهاب خاقانی؛ فاطمه ملک پور


13. مطالعه کمیت و کیفیت اسانس گیاهان دارویی Thymus vulgaris L.، Melissa officinalis L. و Achilleamill efoilum L. کشت ‌شده در شرایط اقلیمی شهرکرد

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-31

کرامت اله سعیدی؛ زهرا لری گوئینی؛ مجتبی کریمی؛ فائزه مختاریان؛ زهرا آزاده


15. بررسی و مقایسه مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی .Echium italicum L در رویشگاه‌های مختلف استان کردستان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 12-26

فرنوش صبوری؛ براتعلی فاخری؛ عبدالرحمن رحیمیان بوگر


17. بررسی فیتوشیمیایی اسانس دراکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی .Teucrium persicum Boiss در استان فارس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-79

لیلا باقرپور؛ وحید روشن؛ اعظم منفرد


18. مطالعه ترکیبات شیمیایی، خواص ضدقارچی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و سمیت‌ سلولی اسانس گیاه دارویی (Thymus daenensis Celak)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 56-68

عبدالناصر محمدی غلامی؛ سیما شیراوند؛ کاترین ابراهیمی