کلیدواژه‌ها = اسانس
تعداد مقالات: 24
3. بررسی تغییرات کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Nepeta crispa Willd. در رویشگاه‌های مختلف طبیعی زراعی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-12

محمد کرمی؛ محمد تقی عبادی؛ مهدی عیاری نوش آبادی


4. ارزیابی فیتوشیمیایی سمیت سلولی، آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی اسانس گیاه دارویی Melissa officinalis L. در منطقه مریوان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 16-29

مرتضی یزدانی؛ فرشته جوکار کاشی؛ زینب طلوعی؛ اکرم رحیمی مقدم


8. بررسی اثر ضدقارچی اسانس چهار گیاه دارویی، آنالیز و شناسایی ملکولی باکتری آنتاگونیست علیه قارچ عامل پوسیدگی بعد از برداشت پرتقال Penicillium digitatum

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 64-76

شروین هادیان؛ نادر حسن زاده؛ محمدعلی آقاجانی؛ حمیدرضا پردلی؛ گابریلا سیرولری


11. مقایسه فیتوشیمیایی اسانس در اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Teucrium polium subsp. polium در استان فارس

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-14

وحید روشن؛ فرانه زارعیان؛ عاطفه بهمن زادگان جهرمی؛ احمد حاتمی


16. بررسی اثر فراوانی آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی Salvia officinalis L

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 85-96

نجمه وثوقی؛ مسعود گماریان؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ شهاب خاقانی؛ فاطمه ملک پور


17. مطالعه کمیت و کیفیت اسانس گیاهان دارویی Thymus vulgaris L.، Melissa officinalis L. و Achilleamill efoilum L. کشت ‌شده در شرایط اقلیمی شهرکرد

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-31

کرامت اله سعیدی؛ زهرا لری گوئینی؛ مجتبی کریمی؛ فائزه مختاریان؛ زهرا آزاده


21. بررسی و مقایسه مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی .Echium italicum L در رویشگاه‌های مختلف استان کردستان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 12-26

فرنوش صبوری؛ براتعلی فاخری؛ عبدالرحمن رحیمیان بوگر


22. مطالعه ترکیبات شیمیایی، خواص ضدقارچی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و سمیت‌ سلولی اسانس گیاه دارویی (Thymus daenensis Celak)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 56-68

عبدالناصر محمدی غلامی؛ سیما شیراوند؛ کاترین ابراهیمی


24. بررسی فیتوشیمیایی اسانس دراکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی .Teucrium persicum Boiss در استان فارس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-79

لیلا باقرپور؛ وحید روشن؛ اعظم منفرد