کلیدواژه‌ها = کارواکرول
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تنوع فیتوشیمیایی عصاره اتانولی پوست درخت Fraxinus excelsior L. در رویشگاه‌های مختلف جنگل‌های‌ هیرکانی در استان مازندران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-21

معصومه سلیمانی رحیم‌آبادی؛ سیدمحمد حسینی نصر؛ حمید جلیلوند؛ سیدمحمد حجتی؛ پوریا بی پروا


3. ارزیابی تغییرات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره شش جمعیت از گیاه دارویی Satureja bachtiarica Bunge. دراستان فارس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-18

سحر یوسفی؛ وحید روشن سروستانی؛ کامبیز لاریجانی؛ حسنعلی نقدی بادی؛ ابراهیم سابکی


4. بررسی اثر تراکم و کاه غنی شده بر پاسخ‌های فیتوشیمیایی اسانس گیاه Satureja bachtiarica Bunge. در شرایط دیم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 51-65

احمد میرجلیلی؛ محمد حسین لباسچی؛ محمد رضا اردکانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ مهدی میرزا


6. بررسی اثر ضدقارچی اسانس چهار گیاه دارویی، آنالیز و شناسایی ملکولی باکتری آنتاگونیست علیه قارچ عامل پوسیدگی بعد از برداشت پرتقال Penicillium digitatum

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 64-76

شروین هادیان؛ نادر حسن زاده؛ محمدعلی آقاجانی؛ حمیدرضا پردلی؛ گابریلا سیرولری