کلیدواژه‌ها = شوری
تعداد مقالات: 8
1. اثر شوری و اسید‌سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز و ترکیبات فنیل‌پروپانوئیدی کنگر‌فرنگی در شرایط درون‌شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1394

سحر زمانی؛ عظیم قاسم نژاد؛ مهدی علیزاده؛ مهران اعلمی


3. ارزیابی اثر تنش‌های‌ خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چهار گونه از جنس Papaver

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 24-36

بهنام داودنیا؛ جعفر احمدی؛ صدیقه فابریکی اورنگ


4. بررسی اثر تنش‌ خشکی و شوری برخصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی Satureja hortensis L.

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-35

صدیقه فابریکی اورنگ؛ ثریا مهرآباد پور بناب


5. مطالعه تغییرات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره برگ گیاه.Stevia rebaudiana Bertoni آبیاری شده با آب شور مغناطیس در استان گلستان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 56-66

مادح احمدی؛ عظیم قاسم نژاد؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ عباس رضایی اصل


8. بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانهزنی گیاه Salvia hypoleuca

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 31-40

سارا طهماسبی گوجگی؛ حسنعلی نقدیبادی؛ علی مهرآفرین؛ وحید عبدوسی؛ محمدرضا لبافی