کلیدواژه‌ها = تنش شوری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی Securigera securidaca L.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 32-43

فاطمه میروکیلی؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدرضا سرافراز اردکانی؛ حمید سودائی زاده


3. بررسی اثر تنشهای خشکی و شوری بر میزان ترکیبات فنلی گیاه دارویی Thymus vulgaris L.

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 50-61

افسانه صیادی؛ جعفر احمدی؛ بهور اصغری؛ سید محسن حسینی