کلیدواژه‌ها = تیمول
تعداد مقالات: 11
1. بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونه‌های مختلف جنس Thymus spp

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1394

کاظم یوسف زاده؛ سعدالله هوشمند؛ بهروز شیران؛ حسین زینلی؛ جواد هادیان؛ محمد مهدی قیصری


3. بررسی تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از گیاه دارویی Thymus lancifolius و Thymus armeniacus

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 40-57

زهرا کریمی؛ سعداله هوشمند؛ عبدالرحمن محمدخانی؛ کاظم یوسف زاده


4. بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس شش گونه از جنس Thymus در مرحله گلدهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 12-22

زهرا کریمی دستگردی؛ سعداله هوشمند؛ عبدالرحمن محمدخانی


6. القاء بافت کالوس و آنالیز مواد موثره اسانس گیاه دارویی . Dracocephalum moldavica L

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 88-94

سید مهدی رضوی؛ علیرضا قاسمیان؛ سونیا موسوی؛ هما عرش نشین


7. بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونه‌های مختلف جنس Thymus spp

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-14

کاظم یوسف‌زاده؛ سعداله هوشمند؛ بهروز شیران؛ حسین زینلی؛ جواد هادیان؛ محمدمهدی قیصری


8. بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گیاه دارویی Salvia acetabulosa L. در منطقه آشتیان (استان مرکزی)

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 55-62

معصومه خسروی‌رینه؛ محمدرضا برزگر؛ حسین لاری یزدی؛ عظیم ابوطالبی؛ یونس عصری


9. بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی L. Satureja mutica در فصول مختلف رشد در استان خراسان شمالی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 36-42

حسین کمالی؛ مهدی ایمانی؛ علی اکبر عامری؛ پیمان فیضی؛ آمنه محمدی