کلیدواژه‌ها = استویا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر مکمل پلی آمینی و سرما بر برخی پارامترهای فیتوشیمیایی گیاه داروییStevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-65

کامران مرادی پینوندی؛ سید مهدی رضوی؛ صابر زهری


3. استخراج کیفی و کمی استویوزید از گیاه دارویی Stevia rebadiana Bertoni. با استفاده از روش فاز جامد قالب مولکولی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 86-99

سمیه آقابیک؛ مازیار احمدی گلسفیدی؛ محمد هادی سلیمانی


4. مطالعه تغییرات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره برگ گیاه.Stevia rebaudiana Bertoni آبیاری شده با آب شور مغناطیس در استان گلستان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 56-66

مادح احمدی؛ عظیم قاسم نژاد؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ عباس رضایی اصل