کلیدواژه‌ها = آویشن
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از گیاه دارویی Thymus lancifolius و Thymus armeniacus

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 40-57

زهرا کریمی؛ سعداله هوشمند؛ عبدالرحمن محمدخانی؛ کاظم یوسف زاده


2. بررسی اثر تنشهای خشکی و شوری بر میزان ترکیبات فنلی گیاه دارویی Thymus vulgaris L.

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 50-61

افسانه صیادی؛ جعفر احمدی؛ بهور اصغری؛ سید محسن حسینی