کلیدواژه‌ها = اتنوفارماکولوژی
تعداد مقالات: 11
1. بررسی طیف فلورستیک، اتنوفارماکولوژی، اکوفیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی گیاهان پرمصرف سنتی در درمان دیابت - روستای کوهستانی چهارباغ

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 81-102

فریبا السادات هاشمی سیرجانی؛ بهاره بهمنش؛ معصومه مازندرانی؛ فرامرز رستمی چراتی