کلیدواژه‌ها = لینالول
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس و آناتومی برگ گونه Mentha x piperita L. در دو مرحله رویشی و گلدهی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 15-27

روح‌انگیز عباس عظیمی؛ محمدباقر رضایی؛ جایمند کامکار


2. بررسی فیتوشیمیایی اسانس در جمعیت‌های مختلف گونهThymus kotschyanus Boiss & Hohen. در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 35-41

مهدی میرزا؛ مهردخت نجف پور نوایی؛ بهاره الهوردی ممقانی