کلیدواژه‌ها = گلستان
تعداد مقالات: 4
3. بررسی میزان الئوروپین در برگ رقمهای مختلف گیاه Olea europaea L. در استان گلستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-27

ناهید نیکجو؛ خدایار همتی؛ اسماعیل سیفی؛ پونه ابراهیمی؛ حسین فریدونی