کلیدواژه‌ها = استافیلوکوکوس
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی برگ گیاه Mentha longifolia (L.) Hud. در رویشگاههای مختلف شمال ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 57-67

پریسا تربتی نژاد؛ سیده معصومه میرتقی؛ فصیحه لیوانی؛ هانیه باقری