کلیدواژه‌ها = آلفا-پینن
تعداد مقالات: 4
4. بررسی تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. کشت شده در دو منطقه از استان مازندران

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 36-42

سیده مجیده محمدنژاد گنجی؛ حسین مرادی؛ علی قنبری؛ محمد اکبرزاده