کلیدواژه‌ها = بلده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فیتوشیمیایی اسانس سه جمعیت‏ Hymenocrater calycinus (Boiss.) Benth در استان مازندران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-23

یونس عصری؛ فرشته ساده حسین آباد قائینی؛ آتوسا وزیری؛ محمد اکبرزاده


2. بررسی تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. کشت شده در دو منطقه از استان مازندران

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 36-42

سیده مجیده محمدنژاد گنجی؛ حسین مرادی؛ علی قنبری؛ محمد اکبرزاده