کلیدواژه‌ها = گل شکافته
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ترکیبهای شیمیائی اسانس گیاه Mindium laevigatum (Vent.) Rech. f. & Schiman-Czeika در زمانهای مختلف رشد در منطقه کاشان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-9

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی؛ محمد مهدی موحد پور؛ اسماء مازوچی