کلیدواژه‌ها = بومادران زرد
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر آللوپاتیک گیاه Achillea wilhelmsii درکنترل علف هرز Amaranthus retroflexus و میزان عملکرد رشد Glycins max

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-47

روح اله دستور؛ سهراب محمودی؛ غلامرضا زمانی