کلیدواژه‌ها = رویشگاه‌های مختلف استان مازندران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه Stachys inflata در رویشگاههای مختلف استان مازندران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 56-68

مرجان علی بخشی؛ سیده خدیجه مهدوی؛ جلال محمودی؛ حسن قلیچ نیا