کلیدواژه‌ها = تیمول‌
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فیتوشیمیایی اسانس توده‌های مختلف گیاه دارویی Satureja sahendica Bornm. در شرایط زراعی در استان یزد

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-55

عباس زارع‌زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ علی میرحسینی؛ محمد رضا عزیززاده