کلیدواژه‌ها = : آرتمیزینین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تولید آرتمیزینین در کالوس و گیاه Artemisia aucheri Boiss. در برابر محرک‌های نوری و اشعه UV در محیط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 57-66

زهره بختیاری؛ غلامرضا اصغری؛ شکوفه انتشاری؛ نگین مهدی نژاد؛ محمدعلی شریعتی