موضوعات = فیزیولوژی محیطی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی Securigera securidaca L.

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 32-43

فاطمه میروکیلی؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدرضا سرافراز اردکانی؛ حمید سودائی زاده


2. بررسی اثر مکمل پلی آمینی و سرما بر برخی پارامترهای فیتوشیمیایی گیاه داروییStevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-65

کامران مرادی پینوندی؛ سید مهدی رضوی؛ صابر زهری