تعداد مقالات: 288

5. بررسی ترکیبهای شیمیائی اسانس سرشاخه های هوایی گیاه Physospermum cornubiense (L.) DC. در منطقه قهرود کاشان

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-8

حسین بتولی؛ مریم اخباری؛ سیدمحمد جواد حسینی زاده؛ علی اصغر انگاشته واحد


6. مقایسه ترکیبهای شیمیائی اسانس گیاه Mindium laevigatum (Vent.) Rech. f. & Schiman-Czeika در زمانهای مختلف رشد در منطقه کاشان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-9

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی؛ محمد مهدی موحد پور؛ اسماء مازوچی


7. بررسی ترکیبات مؤثره و عملکرد آنتیاکسیدانی گیاه Alyssum maritimum و Achillea wilhelmsii در استان سیستان و بلوچستان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-9

ملک طاهر مقصودلو؛ جعفر ولیزاده؛ صدیقه ابراهیمیان چاوشلو؛ میلاد محمدی بلبان آباد؛ ناهید راهنشان


8. تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژنه و زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان فنل کل در گیاه دارویی Satureja hortensis L. در استان کرمان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-11

میترا مهربانی؛ زهرا مهدوی میمند؛ بهشته خاندانی زاده؛ نوید حسن آبادی


9. بررسی و مقایسه ترکیب‌های شیمیائی روغن اسانسی اندام‌های مختلف گیاه دارویی Eremurus persicus (Joub. & Spach) Boiss. منطقه آزران کاشان

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-11

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم‌آبادی؛ مریم نوروزی؛ اسماء مازوچی


10. تاثیر برخی فاکتورهای محیطی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه Stachys lavandifolia vahl. در استان خراسان رضوی (چناران)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-7

اعظم سروری؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ محمد باقر رضایی؛ محمد زادبر


11. بررسی فیتوشیمیایی و مقایسه عملکرد آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه Salvia reuterana‌ Boiss. جمع‌آوری شده از منطقه دماوند (شمال ایران)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-9

منصوره امین زاده؛ امیر حسین جمشیدی؛ فایزه السادات مرتضوی مقدم؛ حسین ادزنیوند؛ محمد رضا نقوی؛ رحیم سروستانی


12. بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونه‌های مختلف جنس Thymus spp

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-14

کاظم یوسف‌زاده؛ سعداله هوشمند؛ بهروز شیران؛ حسین زینلی؛ جواد هادیان؛ محمدمهدی قیصری


13. بهینه‌سازی، مشخصه‌یابی و فعالیت آنتی‌باکتریایی نانوذرات طلای بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی گیاه Sambucus ebulus L.

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-18

امید عزیزیان شرمه؛ جعفر ولیزاده؛ میثم نوروزی‌فر؛ علی قاسمی؛ محرم ولیزاده


21. بررسی تنوع فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف جنس (.Salvia L) در استان آذربایجان غربی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-11

پریناز جعفرپور؛ علیرضا فرخزاد؛ ابوالفضل علیرضالو؛ فاطمه نژادحبیب وش


24. بررسی تنوع بیوشیمیایی، ترکیبات فنلی و آنتوسیانین موجود در آب میوه گیاه ( .Punica granatum L ) بین 25 ژنوتیپ‌ از رقم ملس (Cult. Malas)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-13

سید عباس میرجلیلی؛ مهدی قبولی؛ الهه پورعزیزی؛ میترا اقاجانی