معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونههای گیاهان دارویی منطقه رینه آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌طور کلی شناسایی و معرفی تنوع گونه‌های گیاهی یک منطقه به‌عنوان بستر تحقیقات زیست‌محیطی با هدف حفظ گنجینه ژنی و امکان استفاده اصولی از آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. منطقه رینه (2300 متر) با مساحت 700 هکتار در فاصله ۷۹ کیلومتری از مسیر شهرستان آمل به تهران و جنوبی‌ترین ناحیه استان مازندران در دامنه‌های شمالی رشته کوه البرز قرار گرفته‌ است. در این تحقیق و به‌روش عملیات صحرایی در فاصله اردیبهشت تا تیرماه 1392 تعداد 70 گونه گیاهی متعلق به 21 تیره و 46 جنس شناسایی شد که به‌ترتیب تیره کاسنی  با 16 گونه (86/22درصد)، تیره نعناع با 12 گونه (14/17 درصد)، تیره نیام داران با 6 گونه (57/8 درصد)، تیره گندمیان با 6 گونه (57/8 درصد) و تیره شب بو با 5 گونه (14/7 درصد) بیشترین تعداد گونه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و اینکه فرم‌های همی کریپتوفیت با 43/51 درصد و تروفیت‌ها 29/34 درصد از مهمترین گروه‌های ساختاری طیف‌زیستی منطقه به روش رانکیه و در بررسی پراکنش جغرافیایی عناصر گیاهی براساس روش Zohary، Thakhtajan و Leonard نیز مشخص شد که 57/48 درصد گونه‌ها (34 گونه) به ناحیه رویشی ایران تورانی مربوط بوده و سایر گونه‌ها علاوه بر ناحیه رویشی ایران تورانی در سایر نواحی رویشی نیز یافت می‌شوند.

کلیدواژه‌ها