دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-93 
1. بررسی فیتوشیمیایی و مقایسه عملکرد آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه Salvia reuterana‌ Boiss. جمع‌آوری شده از منطقه دماوند (شمال ایران)

صفحه 1-9

منصوره امین زاده؛ امیر حسین جمشیدی؛ فایزه السادات مرتضوی مقدم؛ حسین ادزنیوند؛ محمد رضا نقوی؛ رحیم سروستانی