دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1395، صفحه 1-114 
2. بررسی پاسخ اکولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی L. Mentha piperita در سطوح مختلف کودهای نیتروژنی در منطقه خوزستان

صفحه 19-32

عادل پشت‌دار؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ فواد مرادی؛ سیدعطااله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده


4. بررسی فیتوشیمیایی اسانس توده‌های مختلف گیاه دارویی Satureja sahendica Bornm. در شرایط زراعی در استان یزد

صفحه 47-55

عباس زارع‌زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ علی میرحسینی؛ محمد رضا عزیززاده