دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار 1399، صفحه 1-118 
3. بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه جنوب کرمان

صفحه 30-63

سیدحمزه حسینی کهنوج؛ حسین بی باک؛ عبدالله رمضانی قرا


4. ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی قارچ‌های اندوفیت جداشده از برخی گونه‌های دارویی بومی استان گلستان

صفحه 64-76

ساره حاتم زاده؛ کامران رهنما؛ سعید نصرالله نژاد؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ خدایار همتی؛ جیمز وایت