دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، شهریور 1400، صفحه 1-135 
3. بررسی اثر محلول‌پاشی انواع اسیدهای آمینه بر پاسخ‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی Physalis alkekengi L.

صفحه 39-52

10.30495/ejmp.2021.684644

سیروس صارمی؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ حمیدرضا اصغری


8. بررسی تنوع ژنوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Camellia sinensis L. با استفاده از خصوصیات اکوفیتوشیمیایی در رویشگاه‌های مختلف استان گیلان

صفحه 123-135

10.30495/ejmp.2021.684652

سمیرا منتهای درگاه؛ محمدباقر رضایی؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ سپیده کلاته جاری؛ شاهین جهانگیرزاده خیاوی