اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 673
تعداد پذیرش 194
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 387
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 175

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 297
تعداد مشاهده مقاله 157846
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 186754
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 69 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 311 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 73 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 56 روز
درصد پذیرش 29 %