اخبار و اعلانات

ایمیل نشریه

مولف گرامی سوالات خود را از از طریق ایمیل نشریه به ادرس ذیل ارسال نمایید در اسرع وقت پاسخ گو خواهیم بود jmpepchem@yahoo.com a.ahani@gorganiau.ac.ir

مطالعه بیشتر

ارسال مقاله

از محققان و نویسندگان محترم  درخواست می شود مقالات خود را دقیقا طبق فرمت مجله تهیه نموده و بعد ارسال نماینددر صورت هرگونه سوال با ایمیل نشریه در تماس باشید jmpepchem@yahoo.com

مطالعه بیشتر