نویسنده = اسماعیل سیفی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی برخی از صفات ریخت‌شناختی و فیتوشیمیایی در مراحل مختلف رشد و نمو میوه در سه ژنوتیپ Ficus carica

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1394

زهرا کیخا؛ اسماعیل سیفی؛ فریال وارسته؛ عظیم قاسم‌نژاد


3. بررسی برخی از صفات ریخت‌شناختی و فیتوشیمیایی میوه در ژنوتیپ‌های مختلف گیاه Ficus carica

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 35-42

زهرا کیخا؛ اسماعیل سیفی؛ فریال وارسته؛ عظیم قاسم نژاد


5. بررسی میزان الئوروپین در برگ رقمهای مختلف گیاه Olea europaea L. در استان گلستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-27

ناهید نیکجو؛ خدایار همتی؛ اسماعیل سیفی؛ پونه ابراهیمی؛ حسین فریدونی